Småbruket Västerbäcken   Veckopriser för våra stugor år 2019
Ugglan, Ärlan och Wilhelmssons är prissatta som en enhet och inte per person.
Övriga stugor är prissatta med hänsyn till antalet boende.
 
Veckonummer

Stuga
v 4-6
v 18
Sportlov v 7-8
v 10
v 11-15
Påsk
v 16-17
Sportlov v 9
Nyår
v 51-1
v25-35
v36-39
Staren Göken 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
2650 3350 3710 3870 3870 2270 2050
230 230 230 230 230 230 230
Duvan Trasten 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
3980 4790 5160 5500 5500 3210 2710
280 280 280 280 280 280 280
Ugglan 4530 5830 6100 6390 6390 3940 3460
Ärlan 4690 6030 6230 6610 6610 4250 3590
Sparven 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-6 pers.
4850 6200 6380 6840 6840 4580 3710
480 620 640 690 690 460 370
Falken Örnen 1-4 pers.
Tillägg/pers. 5-8 pers.
5070 6380 6690 7200 7200 4820 4090
510 640 670 720 720 480 410
Svalan 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-10 pers.
5070 6380 6690 7200 7200 4820 4090
510 640 670 720 720 480 410
 
Wilhelmssons A 4760 6080 6400 6700 6700 4030 3400
Wilhelmssons B 4280 5490 5800 6080 6080 3640 3100

Moms ingår i alla priser. Brasved till kaminer och öppenspisar ingår till alla stugor.
Snöröjning, WiFi och bastutider ingår till alla stugor utom Wilhelmssons.

Anläggningen är periodvis stängd under lågsäsong för städning och underhåll
 
Dygnsuthyrning vecka     4, 18, 25-34: Kan alltid bokas.  
Dygnspris = veckopris / 5, minst 2 nätter i följd
Dygnsuthyrning vecka     5-16, 35-39, 51-1: Endast veckouthyrning
 
Vecka 5-16 och 35-39 löper veckorna från lördag till lördag. Andra tider kan hyrestiden börja på vilken veckodag som helst.
 
Hyran betalas 20 dagar efter fakturadatum och alltid innan ankomst.
 
Avbeställningsskydd kan lösas om så önskas. Hyran med avdrag av avbeställningsskydd och expeditionsavgift återbetalas då vid sjukdom.
 
Våra gäster tar med och använder egna lakan och handdukar. Stugan lämnas väl städad och rengjord vid avresan
Avresestäd kan bokas av gästen i god tid hos Grövelsjö Städ, tel.: 0253-29100 , e-post: maritha@grovelsjostad.se

Övriga priser

Avbeställningsskydd per vecka per stuga   300
Husdjur per vecka  120
Motorvärmaruttag 1 kW 3 timmar per gång      40
Expeditionsavgift vid avbokning/ändring 200

Priserna gäller för år 2019 med reservation för eventuella prisjusteringar
    som kan bli nödvändiga p.g.a. förändringar av skatter eller andra avgifter.

Tel 0253 23300 vardagar kl 9-20 helg kl 9-18
URL: http://www.grovelsjon.nu/ E-post: vasterbacken@grovelsjon.nu