Lediga stugor juni till september 2018.   Available cabins June to September 2018.
Tabellerna är uppdaterade / Tables updated 2018-04-18

Grönt = ledigt
Rött = bokat
Gult = ännu ej uppdaterat
= ankomstdag och avresedag
                    Green = Available
Red = booked
Yellow = not yet updated
= arrivalday and departureday

  

Klicka på namnknapparna för att se mera information om stugorna.
Click on the namebuttons for more information on the cabins.

 

Juni / June 2018
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
Maj/May 23                               23
v21 24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
v22 28                         28
  29                         29
  30                         30
  31                         31
Juni/June 1                         1
  2                         2
  3                         3
v23 1                         1
  5                         5
Na 6                         6
  7                         7
  8                         8
  9                         9
  10                         10
v24 11                         11
  12                         12
  13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                       17
v25 18                         18
  19                         19
  20                         20
  21                         21
  22                         22
Midsom 23                         23
  24                       24
v26 25                       25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                         29
  30                       30

Juli / July 2018
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
v27 2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5
  6                         6
  7                   7
  8                       8
v28 9                       9
  10                         10
  11                         11
  12                         12
  13                         13
  14                     14
  15                     15
v29 16                       16
  17                         17
  18                         18
  19                         19
  20                         20
  21                     21
  22                       22
v30 23                         23
  24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                         29
v31 30                       30
  31                         31

Augusti / August 2018
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
   1                              1
  2                       2
  3                         3
  4                     4
  5                       5
v32 6                     6
  7                         7
  8                         8
  9                       9
  10                         10
  11                   11
  12                       12
v33 13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                     16
  17                         17
  18                     18
  19                         19
v34 20                         20
  21                         21
  22                       22
  23                         23
  24                         24
  25                       25
  26                       26
v35 27                         27
  28                         28
  29                         29
  30                         30
  31                         31


September 2018
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                       1
  2                         2
v36 3                         3
  4                         4
  5                         5
  6                         6
  7                         7
  8               8
  9                         9
v37 10                         10
  11                         11
  12                         12
  13                         13
  14                         14
  15             15
  16                         16
v38 17                         17
  18                         18
  19                         19
  20                         20
  21                         21
  22             22
  23                         23
v39 24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                         29
  30                         30
Okt/Oct 1                         1
v40 2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5

Stängt för städning och underhåll från och med 2 oktober. Öppet igen från 22 december.
Kontoret är bemannat under stängningsperioden.