Lediga stugor juni till september 2020.   Available cabins June to September 2020.
Tabellerna är uppdaterade / Tables updated 2020-05-31

Grönt = ledigt
Rött = bokat
Gult = ännu ej uppdaterat
= ankomstdag och avresedag
                    Green = Available
Red = booked
Yellow = not yet updated
= arrivalday and departureday

  

Klicka på namnknapparna för att se mera information om stugorna.
Click on the namebuttons for more information on the cabins.

 

Juni / June 2020
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
Maj/May 23                               23
  24                         24
v22 25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                         29
  30                         30
  31                         31
Juni/June 1                         1
v23 2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5
Na 6                         6
  7                         7
v24 8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                         11
  12                         12
  13                       13
  14                         14
v25 15                     15
  16                       16
  29                         29
  18                       18
  19                         19
Midsom 20                         20
  21                       21
v26 22                       22
  23                         23
  24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                 27
  28                         28
v27 29                       29
  30                         30

Juli / July 2020
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
  2                         2
  3                         3
  4               4
  5                   5
v28 6                     6
  7                         7
  8                     8
  9                     9
  10                         10
  11                         11
  12                   12
v29 13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                       16
  17                         17
  18                       18
  19                       19
v30 20                     20
  21                       21
  22                     22
  23                       23
  24                     24
  25                       25
  26                     26
v31 27               27
  28                       28
  29                         29
  30                   30
  31                       31

Augusti / August 2020
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
   1                              1
  2                     2
v32 3                       3
  4                       4
  5                         5
  6                       6
  7                         7
  8                   8
  9                     9
v33 10                       10
  11                       11
  12                         12
  13                         13
  14                         14
  15                   15
  16                         16
v34 17                       17
  18                         18
  19                         19
  20                         20
  21                         21
  22                   22
  23                         23
v35 24                       24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                       29
  30                       30
v36 31                         31


September 2020
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
  2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                       5
  6                     6
v37 7                         7
  8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                         11
  12                 12
  13                         13
v38 14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                         17
  18                         18
  19             19
  20                         20
v39 21                         21
  22                         22
  23                         23
  24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                       27
v40 28                         28
  29                         29
  30                         30
Okt/Oct 1                         1
  2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5

Stängt för städning och underhåll från och med 15 april. Öppet igen från 16 juni.
Kontoret är bemannat under stängningsperioden.