Lediga stugor juni till september 2021.   Available cabins June to September 2021.
Tabellerna är uppdaterade / Tables updated 2021-04-10

Grönt = ledigt
Rött = bokat
Gult = ännu ej uppdaterat
= ankomstdag och avresedag
                    Green = Available
Red = booked
Yellow = not yet updated
= arrivalday and departureday

  

Klicka på namnknapparna för att se mera information om stugorna.
Click on the namebuttons for more information on the cabins.

 

Juni / June 2021
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
Maj/May 23                               23
  24                         24
v22 25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                         29
  30                         30
  31                         31
Juni/June 1                         1
v23 2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5
Na 6                         6
  7                         7
  8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                         11
  12                         12
  13                       13
v24 14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                         17
  18                         18
  19                     19
  20                         20
v25 21                         21
  22                         22
  23                         23
  24                         24
  25                         25
Midsom 26                       26
  27                         27
v26 28                         28
  29                         29
  30                         30

Juli / July 2021
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                             1
  2                         2
  3                         3
  4                       4
v27 5                         5
  6                         6
  7                         7
  8                       8
  9                         9
  10                       10
  11                         11
v28 12                         12
  13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                         16
  17               17
  18                       18
v29 19                         19
  20                         20
  21                         21
  22                       22
  23                         23
  24                       24
  25                         25
v30 26                         26
  27                         27
  28                     28
  29                         29
  30                         30
  31                 31

Augusti / August 2021
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
v31 2                         2
  3                         3
  4                       4
  5                         5
  6                         6
  7                     7
  8                         8
v32 9                       9
  10                         10
  11                         11
  12                         12
  13                       13
  14           14
  15                         15
v33 16                         16
  17                         17
  18                         18
  19                         19
  20                         20
  21                   21
  22                         22
v34 23                       23
  24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                   28
  29                         29
v35 30                       30
  31                         31


September 2021
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
  2                         2
  3                         3
  4                 4
  5                         5
v36 6                         6
  7                         7
  8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                   11
  12                         12
v37 13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                         17
  18                 18
  19                         19
v38 20                         20
  21                         21
  22                         22
  23                         23
  24                         24
  25               25
  26                         26
v39 27                         27
  28                         28
  29                         29
  30                         30
Okt/Oct 1                         1
  2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5

Stängt för städning och underhåll från och med 28 september. Öppet igen från 20 december.
Kontoret är bemannat under stängningsperioden.