Lediga stugor december till april 2019.   Available cabins December to April 2019.
Tabellerna är uppdaterade / Tables updated 2018-04-17

Grönt = ledigt
Rött = bokat
= ankomstdag och avresedag
                    Green = Available
Red = booked
= arrivalday and departureday

  

Klicka på namnknapparna för att se mera information om stugorna.
Click on the namebuttons for more information on the cabins.

December 2018
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  13                               13
  14                         14
  15                         15
  16                         16
v51 17                         17
  18                         18
  19                         19
  20                         20
  21                         21
  22                     22
  23                         23
v52 24                         24
  25                         25
  26                   26
  27                       27
  28                     28
29                   29
  30                       30
v1 31                         31

Januari / January 2019
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
v1 1                             1
  2                         2
  3                         3
  4                       4
  5               5
  6                     6
v2 7       7
  8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                         11
  12                         12
  13                         13
v3 14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                         17
  18                         18
  19                         19
  20                         20
v4 21                         21
  22   22
  23                       23
  24                         24
  25                         25
  26                   26
  27                         27
v5 28                         28
  29                         29
  30                       30
  31                         31

Februari / February 2019
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
  2               2
  3                       3
v6 4                         4
  5                         5
  6                         6
  7                         7
  8                         8
  9                 9
  10                         10
v7 11                         11
  12                         12
  13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                     16
  17                         17
v8 18                         18
  19                         19
  20                         20
21                         21
  22                       22
23                   23
24                         24
v9 25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28

Mars / March 2019
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
  2               2
  3                         3
v10 4                         4
  5                         5
  6                         6
  7                         7
  8                         8
  9                       9
  10                         10
v11 11                         11
  12                         12
  13                         13
  14                         14
  15                       15
  16               16
  17                       17
v12 18                         18
  19                         19
  20                         20
  21                         21
  22                       22
  23                   23
  24                       24
v13 25                         25
  26                       26
  27                         27
  28                         28
  29                         29
  30               30
  31                         31

April 2019
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
v14 1                               1
  2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5
  6                     6
  7                         7
v15 8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                         11
  12                         12
  13             13
  14                       14
v16 15                         15
  16                         16
  17                       17
  18                   18
  19                       19
  20                   20
Påsk 21                   21
v17 22               22
  23                       23
  24                       24
  25                         25
  26                         26
  27                       27
  28                       28
v18 29                         29
  30                         30
Maj 1                         1
  2                         2