Lediga stugor december till april 2020.   Available cabins December to April 2020.
Tabellerna är uppdaterade / Tables updated 2020-01-18

Grönt = ledigt
Rött = bokat
Gult=preliminärt reserverat
= ankomstdag och avresedag
                    Green = Available
Red = booked
Yellow=preliminary reserved
= arrivalday and departureday

  

Klicka på namnknapparna för att se mera information om stugorna.
Click on the namebuttons for more information on the cabins.

December 2019
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  13                               13
  14                         14
  15                         15
v51 16                         16
  17                         17
  18                         18
  19                         19
  20                       20
  21                   21
  22                     22
v52 23                         23
  24                         24
  25                         25
  26                   26
  27                       27
28                     28
  29                         29
v1 30                         30
  31                         31

Januari / January 2020
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
v1 1                               1
  2                         2
  3                         3
  4                 4
  5                   5
v2 6               6
  7 7
  8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                         11
  12                         12
v3 13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                         17
  18                         18
  19                         19
v4 20                         20
  21                         21
  22   22
  23                     23
  24                       24
  25                     25
  26                         26
v5 27                         27
  28                         28
  29                       29
  30                         30
  31                         31

Februari / February 2020
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                     1
  2                         2
v6 3                         3
  4                         4
  5                         5
  6                         6
  7                         7
  8                       8
  9                         9
v7 10                         10
  11                         11
  12                       12
  13                         13
  14                         14
  15                       15
  16                       16
v8 17                         17
  18                         18
  19                         19
20                         20
  21                         21
22                     22
23                         23
v9 24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                 29

Mars / March 2020
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
v10 2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5
  6                         6
  7                 7
  8                         8
v11 9                         9
  10                         10
  11                         11
  12                         12
  13                         13
  14           14
  15                         15
v12 16                         16
  17                         17
  18                         18
  19                         19
  20                         20
  21             21
  22                         22
v13 23                         23
  24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
  28               28
  29                         29
v14 30                         30
  31                         31

April 2020
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
v14 1                               1
  2                         2
  3                         3
  4             4
  5                         5
v15 6                       6
  7                         7
  8                         8
  9                       9
  10                         10
Påsk 11             11
  12                         12
v16 13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                         17
  18                       18
  19                       19
v17 20                         20
  21                         21
  22                         22
  23                         23
  24                         24
  25                         25
  26                         26
v18 27                         27
  28                         28
  29                         29
  30                         30
Maj 1                         1
  2                         2
  3                         3