Småbruket Västerbäcken   Veckopriser för våra stugor år 2022
Ugglan, Ärlan och Wilhelmssons är prissatta som en enhet och inte per person.
Övriga stugor är prissatta med hänsyn till antalet boende. 
Veckonummer
Stuga
v 5-6
 v 7-8
v 10
v 11-14
v16
 v 9
v15

v 51-1
v24-35
v36-39
Staren Göken 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
2970 3740 4140 4320 4320 2550 2330
270 270 270 270 270 270 270
Duvan Trasten 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
4450 5340 5750 6150 6150 3590 3070
320 320 320 320 320 320 320
Ugglan 5070 6490 6800 7120 7120 4400 3920
Ärlan 5230 6720 6960 7380 7380 4750 4070
Sparven 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-6 pers.
5410 6920 7110 7640 7640 5120 4200
540 690 710 760 760 510 420
Falken Örnen 1-4 pers.
Tillägg/pers. 5-8 pers.
5650 7110 7460 8040 8040 5370 4620
570 710 750 800 800 540 460
Svalan 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-10 pers.
5650 7110 7460 8040 8040 5370 4620
570 710 750 800 800 540 460
 
Wilhelmssons A 5310 6780 7130 7470 7470 4500 3860
Wilhelmssons B 4780 6120 6460 6780 6780 4070 3510

Moms ingår i alla priser. Brasved till kaminer ingår till alla stugor.
Snöröjning och WiFi ingår till alla stugor utom Wilhelmssons.
Bastun är stängd åtminstone kommande vintersäsong för unvikande av smittspridning.

Anläggningen är stängd under lågsäsong för städning och underhåll
 
Dygnsuthyrning vecka     25-34: Kan alltid bokas.  
Dygnspris = veckopris / 5, minst 2 nätter i följd
Dygnsuthyrning vecka     5-16, 35-39, 51-1: Endast veckouthyrning
 
Vecka 5-15 och 35-39 löper veckorna från lördag till lördag. Andra tider kan hyrestiden börja på vilken veckodag som helst.
 
Hyran betalas 20 dagar efter fakturadatum och alltid innan ankomst.
 
Avbeställningsskydd kan lösas om så önskas. Hyran med avdrag av avbeställningsskydd och expeditionsavgift återbetalas då vid sjukdom.
 
Våra gäster tar med och använder egna lakan och handdukar. Stugan lämnas väl städad och rengjord vid avresan
Avresestäd kan bokas av gästen i god tid hos Grövelsjö Städ, tel.: 0253-29100 , e-post: maritha@grovelsjostad.se

Övriga priser

Avbeställningsskydd per vecka per stuga   350
Husdjur per vecka  150
Motorvärmaruttag 1 kW 3 timmar per gång      50
Expeditionsavgift vid avbokning/ändring 250
Laddning av elbil i vägguttag är inte tillåten p.g.a. brandrisk vid långtidsbelastning

Priserna gäller för år 2022 med reservation för eventuella prisjusteringar
    som kan bli nödvändiga p.g.a. förändringar av energipriser, skatter eller andra avgifter.

Tel 0253 23300 vardagar kl 9-20 helg kl 9-18
URL: http://www.grovelsjon.nu/ E-post: vasterbacken@grovelsjon.nu