Småbruket Västerbäcken   Veckopriser för våra stugor år 2023
Ugglan, Ärlan och Wilhelmssons är prissatta som en enhet och inte per person.
Övriga stugor är prissatta med hänsyn till antalet boende. 
Veckonummer
Stuga
v 5-6
 v 7-8
v 10
v 11-13
v16
 v 9
v14-15

v 51-1
v24-35
v36-39
Staren Göken 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
3330 4190 4640 4840 4840 2860 2610
310 310 310 310 310 310 310
Duvan Trasten 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
4990 5990 6440 6890 6890 4030 3440
360 360 360 360 360 360 360
Ugglan 5680 7270 7620 7980 7980 4930 4400
Ärlan 5860 7530 7800 8270 8270 5320 4560
Sparven 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-6 pers.
6060 7760 7970 8560 8560 5740 4710
610 780 800 860 860 580 480
Falken Örnen 1-4 pers.
Tillägg/pers. 5-8 pers.
6330 7970 8360 9010 9010 6020 5180
640 800 840 900 900 610 520
Svalan 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-10 pers.
6330 7970 8360 9010 9010 6020 5180
640 800 840 900 900 610 520
 
Wilhelmssons A 5950 7600 7990 8370 8370 5040 4330
Wilhelmssons B 5360 6860 7240 7600 7600 4560 3940

Moms ingår i alla priser. Brasved till kaminer ingår till alla stugor.
Snöröjning och WiFi ingår till alla stugor utom Wilhelmssons.

Anläggningen är stängd under lågsäsong för städning och underhåll
 
Dygnsuthyrning vecka     25-34: Kan alltid bokas.  
Dygnspris = veckopris / 5, minst 2 nätter i följd
Dygnsuthyrning vecka     5-16, 35-39, 51-1: Endast veckouthyrning
 
Vecka 5-15 och 35-39 löper veckorna från lördag till lördag. Andra tider kan hyrestiden börja på vilken veckodag som helst.
 
Hyran betalas 20 dagar efter fakturadatum och alltid innan ankomst.
 
Avbeställningsskydd kan lösas om så önskas. Hyran med avdrag av avbeställningsskydd och expeditionsavgift återbetalas då vid sjukdom.
 
Våra gäster tar med och använder egna lakan och handdukar. Stugan lämnas väl städad och rengjord vid avresan
Avresestäd kan bokas av gästen i god tid hos Grövelsjö Städ, tel.: 0253-29100 , e-post: maritha@grovelsjostad.se

Övriga priser

Avbeställningsskydd per vecka per stuga   350
Husdjur per vecka  150
Motorvärmaruttag 1 kW 3 timmar per gång      50
Expeditionsavgift vid avbokning/ändring 250
Bastubad per person per gång      50
Laddning av elbil i vägguttag är inte tillåten p.g.a. brandrisk vid långtidsbelastning

Priserna gäller för år 2023 med reservation för eventuella prisjusteringar
    som kan bli nödvändiga p.g.a. förändringar av energipriser, skatter eller andra avgifter.

Tel 0253 23300 vardagar kl 9-20 helg kl 9-18
URL: http://www.grovelsjon.nu/ E-post: vasterbacken@grovelsjon.nu