Småbruket Västerbäcken   Veckopriser för våra stugor år 2024
Ugglan, Ärlan och Wilhelmssons är prissatta som en enhet och inte per person.
Övriga stugor är prissatta med hänsyn till antalet boende. 
Veckonummer
Stuga
v  5-6
 v 7-8
v 10
v 11-12
 v 9
v 13-14

v 51-1
v 25-35
v 36-39
Staren Göken 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
3550 4470 4950 5160 5160 3050 2780
360 450 500 520 520 310 280
Duvan Trasten 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
5320 6380 6860 7340 7340 4300 3670
540 640 690 740 740 430 370
Ugglan 6050 7750 8120 8500 8500 5260 4690
Ärlan 6250 8020 8310 8810 8810 5670 4860
Sparven 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-6 pers.
6460 8270 8490 9120 9120 6120 5020
650 830 850 920 920 620 510
Falken Örnen 1-4 pers.
Tillägg/pers. 5-8 pers.
6750 8490 8910 9600 9600 6420 5520
680 850 900 960 960 650 560
Svalan 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-10 pers.
6750 8490 8910 9600 9600 6420 5520
680 850 900 960 960 650 560
 
Wilhelmssons A 6340 8100 8510 8920 8920 5370 4620
Wilhelmssons B 5710 7310 7720 8100 8100 4860 4200

Moms ingår i alla priser. Brasved till kaminer ingår till alla stugor.
Snöröjning och WiFi ingår till alla stugor utom Wilhelmssons.

Anläggningen är stängd under lågsäsong för städning och underhåll
 
Dygnsuthyrning vecka     25-35: Kan alltid bokas.  
Dygnspris = veckopris / 5, minst 2 nätter i följd
Veckouthyrning vecka     5-14, 36-39, 51-1: Endast veckouthyrning hela veckor
 
Vecka 5-14 och 36-39 löper veckorna från lördag till lördag. Andra tider kan hyrestiden börja på vilken veckodag som helst.
 
Hyran betalas 20 dagar efter fakturadatum och alltid innan ankomst.
 
Avbeställningsskydd kan lösas om så önskas. Hyran med avdrag av avbeställningsskydd och expeditionsavgift återbetalas då vid sjukdom.
 
Våra gäster tar med och använder egna lakan och handdukar. Stugan lämnas väl städad och rengjord vid avresan
 

Övriga priser

Avbeställningsskydd per vecka per stuga   350
Husdjur per vecka  150
Motorvärmaruttag 1 kW 3 timmar per gång      50
Expeditionsavgift vid avbokning/ändring 250
Bastubad per person per gång      50
Laddning av elbil i vägguttag är inte tillåten p.g.a. brandrisk vid långtidsbelastning

Priserna gäller för år 2024 med reservation för eventuella prisjusteringar
    som kan bli nödvändiga p.g.a. förändringar av energipriser, skatter eller andra avgifter.

Tel 0253 23300 vardagar kl 9-20 helg kl 9-18
URL: http://www.grovelsjon.nu/ E-post: vasterbacken@grovelsjon.nu