Lediga stugor juni till september 2022.   Available cabins June to September 2022.
Tabellerna är uppdaterade / Tables updated 2022-09-28

Grönt = ledigt
Rött = bokat
Gult = ännu ej uppdaterat
= ankomstdag och avresedag
                    Green = Available
Red = booked
Yellow = not yet updated
= arrivalday and departureday

  

Klicka på namnknapparna för att se mera information om stugorna.
Click on the namebuttons for more information on the cabins.

 

Juni / June 2022
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
Maj/May 23                               23
v21 24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                         29
v22 30                         30
  31                         31
Juni/June 1                         1
  2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5
Na 6                         6
v23 7                         7
  8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                     11
  12                         12
v24 13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                         17
  18                     18
  19                         19
v25 20                         20
  21                         21
  22                         22
  23                         23
  24                         24
Midsom 25                 25
  26                       26
v26 27                         27
  28                       28
  29                         29
  30                         30

Juli / July 2022
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                               1
  2                     2
  3                     3
v27 4                     4
  5                         5
  6                     6
  7                       7
  8                       8
  9                 9
  10                     10
v28 11                     11
  12                         12
  13                       13
  14                     14
  15                         15
  16                   16
  17                     17
v29 18                         18
  19                         19
  20                         20
  21                       21
  22                       22
  23                   23
  24                     24
v30 25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                       29
  30                         30
  31                         31

Augusti / August 2022
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
v31 1                             1
  2                         2
  3                     3
  4                         4
  5                       5
  6                 6
  7                         7
v32 8                       8
  9                     9
  10                   10
  11                     11
  12                       12
  13                   13
  14                   14
v33 15                         15
  16                       16
  17                       17
  18                         18
  19                         19
  20                 20
  21                         21
v34 22                         22
  23                         23
  24                       24
  25                         25
  26                         26
  27               27
  28                         28
v35 29                         29
  30                       30
  31                         31


September 2022
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                             1
  2                       2
  3             3
  4                         4
v36 5                       5
  6                       6
  7                         7
  8                         8
  9                       9
  10                     10
  11                       11
v37 12                         12
  13                     13
  14                         14
  15                       15
  16                         16
  17                       17
  18                         18
v38 19                         19
  20                         20
  21                         21
  22                       22
  23                       23
  24                   24
  25                         25
v39 26                         26
  27                         27
  28                         28
  29                         29
  30                         30
Okt/Oct 1                   1
  2                   2
  3                         3
  4                         4
  5                       5

Stängt för städning och underhåll från och med 3 oktober. Öppet igen från 18 december.
Kontoret är bemannat under stängningsperioden.