Lediga stugor juni till september 2023.   Available cabins June to September 2023.
Tabellerna är uppdaterade / Tables updated 2023-09-28

Grönt = ledigt
Rött = bokat
Gult = ännu ej uppdaterat
= ankomstdag och avresedag
                    Green = Available
Red = booked
Yellow = not yet updated
= arrivalday and departureday

  

Klicka på namnknapparna för att se mera information om stugorna.
Click on the namebuttons for more information on the cabins.

 

Juni / June 2023
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
Maj/May 23                               23
v21 24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                         27
  28                         28
v22 29                         29
  30                         30
  31                         31
Juni/June 1                         1
  2                         2
  3                         3
v23 4                         4
  5                         5
Na 6                         6
  7                         7
  8                         8
  9                         9
  10                         10
  11                         11
v24 12                         12
  13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                   17
  18                         18
v25 19                         19
  20                         20
  21                         21
  22                         22
Midsom 23                       23
  24                         24
  25                       25
v26 26                         26
  27                       27
  28                       28
  29                       29
  30                       30

Juli / July 2023
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                       1
  2                     2
v27 3                         3
  4                       4
  5                         5
  6                   6
  7                       7
  8                     8
  9                     9
v28 10                       10
  11                         11
  12                         12
  13                       13
  14                   14
  15                   15
  16                       16
v29 17                         17
  18                     18
  19                         19
  20                       20
  21                       21
  22                 22
  23                       23
v30 24                         24
  25                         25
  26                         26
  27                   27
  28                       28
  29                     29
  30                 30
v31 31                       31

Augusti / August 2023
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
   1                                1
  2                         2
  3                         3
  4                       4
  5                   5
  6                       6
v32 7                       7
  8                       8
  9                       9
  10                   10
  11                     11
  12                       12
  13                       13
v33 14                         14
  15                         15
  16                         16
  17                   17
  18                       18
  19                         19
  20                         20
v34 21                         21
  22                       22
  23                       23
  24                       24
  25                     25
  26                   26
  27                       27
v35 28                         28
  29                       29
  30                         30
  31                       31


September 2023
Bäddar/Beds>
Storlek/Size>


4
24

4
24

4
31

4
31
 
4
38

6
48

6
60
 
8
70

10
70

8
90
 
8
45

6
34
 
  1                             1
  2                 2
  3                         3
v36 4                         4
  5                       5
  6                         6
  7                         7
  8                       8
  9           9
  10                         10
v37 11                       11
  12                         12
  13                         13
  14                         14
  15                         15
  16                 16
  17                       17
v38 18                       18
  19                         19
  20                         20
  21                         21
  22                     22
  23                   23
  24                         24
v39 25                         25
  26                         26
  27                       27
  28                         28
  29                     29
  30                       30
Okt/Oct 1       1
v40 2                         2
  3                         3
  4                         4
  5                         5

Stängt för städning och underhåll från och med 17 april. Öppet igen från 17 juni.
Kontoret är bemannat under stängningsperioden.